Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności
30.05.2022 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/8.3/WPBB z dnia 26.04.2022 r.

Status: Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym Wykonawcy:
Data wpływu oferty – 27.05.2022 r.

Część I – Sprzęt rehabilitacyjny
Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Ortopedycznego Reha-Med Małgorzata Kasprzak
ul. Dworcowa 4/19, 39-300 Mielec
Cena za realizację części I przedmiotu zamówienia – 534 600,00 zł brutto

Część II – Sprzęt wspomagający
Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Ortopedycznego Reha-Med Małgorzata Kasprzak
ul. Dworcowa 4/19, 39-300 Mielec
Cena za realizację części II przedmiotu zamówienia – 470 875,00 zł brutto

Część III – Sprzęt pielęgnacyjny
Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Ortopedycznego Reha-Med Małgorzata Kasprzak
ul. Dworcowa 4/19, 39-300 Mielec
Cena za realizację części III przedmiotu zamówienia – 222 000,00 zł brutto

 

Zapytanie ofertowe nr 1 RPO 8.3 WPBB z dnia 26.04.2022 r. – sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnacyjny

Napisz do nas wiadmość

    Imię

    Nazwisko

    Email

    Telefon

    Message